هات لاین

قابلیت های اجرایی
سیستم اینترکام Intercom:
سیستم اینترکام در واقع سیستمی است که امکاناتی شبیه ارتباط تلفنی را برآورده می کند، شما با سیستم اینترکام می توانید با تمامی ایستگاه های ارتباطی موجود در سطح پلنت ارتباط تلفنی داشته باشید.
این امکان با نصب ایستگاه های ارتباطی در سطح پلنت محقق می شود.
به این نوع سیستم ارتباطی در سازمانهای مختلف نام گذاری هایی از قبیل هات الیت ، خط سوم ، اینترکام ، ارتباط داخلی نیز صورت می پذیرد.
سامانه هات لاین بصورت متداول در واحد آزمایشکاه مراکز درمانی نصب میگردد (دیواری):
• سیستم با یک الی سه مرکزی و بیست واحد زیر مجموعه (سه سیمه)
• سیستم با یک الی ده مرکزی و 230 واحد زیر مجموعه (چهار سیمه)

ویژگی ها
در این ارتباط تلفنی فقط مدیر می تواند در صورت لزوم از آزمایشگاه یا مکان دیگر مدیریت ، ارتباط با بخش ها را قطع نموده یا ارتباط تلفنی خود را با فرد مورد نظرش را فراهم سازد.
دارای صدای فوق العاده شفاف HD و فیلتر حذف صدای محیط
دارای چراغ نشانگر روی پنل اصلی و یک باکس تغذیه و کنترلی جهت ارتباط از مرکز با بخشها
قابلیت یک طرفه و دوطرفه کردن سیستم
دارای صدای آالرم مناسب و بوق متمایز در گوشی واحدهای نصب شده در هر بخش
تنها سیستم طراحی شده جهت کابل کشی تا فاصله 2500 متر بدون هیچ نوع تداخلی

صرفه جویی قابل توجه در هزینه ها
قابلیت پیاده سازی اینترکام با سیستم پیجینگ موجب صرفه جویی قابل توجه در تجهیزات مورد استفاده و طبع آن صرفه جویی قابل توجه در هزینه می شود.و یک خط سوم مجزا از تمامی کانالهای ارتباطی بیمارستان از قبیل تلفن و … میباشد که در شرایط بحرانی مورد استفاده قرار می گیرد و امروزه رشد بسزایی در مراکز درمانی داشته است.
. صرفه جویی در زمان ( عدم نیاز به Time Setup – روش Talk to Push )
از مزیت های مهم این سیستم نسبت به سیستم های مشابه اینترکام در بازار ، عدم نیاز به صرف زمان اضافی برای برقراری ارتباط می باشد )time Setup ( لذا به محض گرفتن شماره تک رقمی الی سه رقمی می توانید با واحد مورد نظر ارتباط بگیرید )روش to Push Talk)